Hop til hovedindholdet

Viborg Kommune logo

Det Grønne Råds temaaften 2024: Naturgenopretning af Hjarbæk Fjord


Dato og tid

Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 18:30 til 21:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 08:00

Sted

Viborg Gymnasium (auditoriet), Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg Viborg Gymnasium (auditoriet)
Skaldehøjvej 12
8800 Viborg

Det Grønne Råds temaaften 2024: Naturgenopretning af Hjarbæk Fjord


Arrangementsbeskrivelse

Hjarbæk Fjord har det skidt på grund af tilførslen af næringsstoffer, især kvælstof, fra oplandet. Sammen med den indre del af Limfjorden er Hjarbæk Fjord derfor udvalgt som et laboratorium for nye løsninger og inddragelse af lokal viden.

Et kystvandråd bestående af 19 organisationer og en ekspertgruppe har analyseret mulighederne for at reducere udledningerne af næringsstoffer. De 19 organisationer repræsenterer lokale erhvervsinteresser samt natur- og rekreative interesser ved Limfjorden.

I december 2023 afleverede kystvandrådet sine anbefalinger. Fuldt udmøntet vil anbefalingerne medføre en betydelig reduktion i udledningerne af næringsstoffer og dermed en genopretning af vandmiljøet i fjorden. Samtidig betyder den foreslåede store indsats med udtagning af landbrugsjord, vådområder og andre indsatser på lavbundsjord, at dyrkning i ådalene reelt skal opgives

Det Grønne Råd i Viborg Kommune inviterer nu til temaaften, hvor du kan høre eksperter og medlemmer af kystvandrådet fortælle og debattere om projektet og det fremtidige arbejde med naturgenopretningen i fjorden.

Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 18.30-21.00 på Viborg Gymnasium, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg (Auditoriet)

Program:

18.30 Velkomst
Ved Eva Pinnerup, formand for Klima – og Miljøudvalget.

18.40 Oplæg fra eksperterne

1.      Hvor dårlig er tilstanden i Hjarbæk fjord, og hvorfor?
Ved Jens Würgler Hansen

2.      Saltholdighed og slusepraksis – hvordan påvirker det fjordens tilstand?
Ved Anders Christian Eriksen, DHI

3.      Hvordan får vi en ren fjord? Kystvandrådets resultater og anbefalinger.
Ved Christoffer Piil, Limfjordsrådet

19.40 Pause med kaffe/the og lidt sødt

20.00 Paneldebat

Hvordan kommer vi så videre herfra?

Det vil et panel bestående af repræsentanter fra lokale foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og eksperter give deres bud på og debattere. Og du får selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål.

20.50 Afrunding af arrangementet
Eva Pinnerup

21.00 Farvel og tak 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Viborg Kommune
Tlf: +45 87875562
naturogvand@viborg.dk

Kontaktinformation til arrangør

Viborg Kommune
Tlf: +45 87875562
naturogvand@viborg.dk